Byggmodell AS

Welhavens vei 19,
4319 Sandnes

Tlf.: 95946224
roald(alfakrøll)byggmodell.no


Org. nr.: 994 266 020

Firmaet har kontor i Sandnes og har 2 ansatte.

Med bred kompetanse utfører vi oppdrag innen disse fagfeltene
-    Byggesøknadstegninger
-    Situasjonsplaner    
-    Energiberegninger
-    Arbeidstegninger
-    Statiske beregninger
-    Konstruksjonstegninger/precut
-    3D illustrasjoner
-    Energiattester

Vi har høy datakompetanse og bruker programvarene DDS CAD, Gemini Terreng og Statcon.